Macierz NetApp E2700

System pamięci masowej NetApp E2700

System NetApp E2700 został zbudowany jako rozwiązanie SAN, który łatwo integruje się z prawie każdym środowiskiem zarządzanym przez aplikację przy rozmaitych możliwościach łączenia hostów i wielu opcjach konstrukcji dysków oraz półek.
Zapewnia on optymalną wydajność działania przy dużej przepustowości i wydajności wykonywania operacji, a jednocześnie nie jest skomplikowany, nie wymaga ciągłej obsługi, nie zajmuje dużo miejsca ani nie zużywa dużo energii. Intuicyjny interfejs sytemu E2700 upraszcza cały proces instalacji i obsługi, a przy tym zapewnia możliwości przechowywania danych przedsiębiorstwa ze stałą wydajnością i w sposób gwarantują cy ich spójność oraz bezpieczeństwo.

Prostota konfiguracji i zarządzania

Oprogramowanie NetApp SANtricity® zarządzające systemem E2700 łączy w sobie niezawodność działania i łatwość obsługi. Administratorzy systemów pamięci masowych docenią jego wielką elastyczność konfiguracyjną, która pozwala uzyskać optymalną wydajność przy zachowaniu pełnej kontroli nad rozmieszczeniem danych. Osoby zajmujące się tymi kwestiami dorywczo zapewne ucieszą się z intuicyjnego interfejsu i licznych kreatorów. Interfejs systemu E2700 z wbudowanymi kreatorami ułatwi też życie
zapracowanym administratorom, którzy będą mogli więcej czasu poświecić sprawom biznesowym zamiast zajmować się problemem przechowywania danych. Rozbudowane funkcje diagnostyczne umożliwiają przeanalizowanie i zidentyfikowanie problemów
przed ich wystąpieniem.

Modułowa konstrukcja systemu E2700 umożliwia jego łatwą rozbudowę i zwiększanie pojemności wraz z rozwojem firmy. Oprogramowanie SANtricity dopuszcza rozbudowę na bieżąco, zmianę konfiguracji systemu oraz jego konserwację bez koniecz ności wyłączania systemu. Mechanizm DDP (Dynamic Disk Pools) umożliwia dynamiczne odtwarzanie danych z zepsutych dysków. Mechanizm ten znacznie upraszcza tradycyjne zarządzanie przechowywaniem danych poprzez rezygnację z posiadania zapasowych dysków oraz ich ponownej konfiguracji na wypadek awarii lub konieczności dodania dysku; system E2700 może automatycznie konfigurować, rozbudowywać i skalować przestrzeń. Po wdrożeniu system E2700 wymaga jedynie sporadycznej lub nawet zerowej obsługi.

Bezproblemowa integracja aplikacji

System E2700 oferuje liczne porty do przyłączania hostów, a także wiele rodzajów dysków i opcji półek dyskowych, dzięki czemu można go dopasować do niemal każdego środowiska z dowolnie dużym obciążeniem. Obsługiwane połączenia z hostami obejmują najnowsze rozwiązania 16GB/s FC, 10GB/s iSCSI oraz 12GB/s SAS. Interfejsy FC i iSCSI umożliwiają bezproblemową integrację systemu E2700 z istniejącymi centrami danych z ustanowionymi już sieciami SAN. Interfejs 12GB/s SAS zapewnia szybkie połączenie dla wydajnych rozwiązań (DAS). System E2700 pozwala także na łączenie wszystkich typów dysków w ramach jednego systemu, co zwiększa elastyczność całego rozwiązania, pozwala realizować wszystkie cele i nie zmusza do inwestowania w nowe półki dyskowe. Ta elastyczność umożliwia stosowanie macierzy hybrydowych złożonych z dysków SSD, SAS i NL-SAS, które tworzą kombinację dużej wydajności i pojemności.

Szeroki wybór półek dyskowych pozwala spełniać wymagania klienta w zakresie
wydajności, pojemności i kosztów – możliwe jest stosowanie półek 12-, 24- i 60-dyskowych obsługujących kontroler E2700. Półka 12-dyskowa doskonale nadaje się dla organizacji, które jak najmniejszym kosztem chcą uzyskać dużą pojemność i wydajność
systemu magazynującego, półka ta obsługuje dyski NL-SAS. Półka 24-dyskowa maksymalizuje wydajność jednostkową, minimalizując jednocześnie zużycie energii, obsługuje ona dyski SAS i SSD. Półka 60-dyskowa maksymalizuje gęstość upakowania dla środowisk wymagających dużych pojemności dyskowych, oferując do 240 TB w zaledwie 4 U, i pozwala na istalację każdego rodzaju dysków: SSD, SAS i NL-SAS jednocześnie.

Seria E produktów firmy NetApp jest używana w większości najpopularniejszych obecnie środowisk aplikacyjnych, takich jak VMware® i Microsoft® Exchange, a także bazodanowych, takich jak Oracle®, Microsoft SQL Server® i inne. System bezproblemowo integruje się z każdym środowiskiem dzięki wielu opcjom konfiguracyjnym i spełnia wszystkie wymogi niezawodności i stałej wydajności stawiane przez aplikacje transakcyjne, w których stała wydajność jest sprawą kluczową.

Sprawność działania z naciskiem na wydajność

System E2700 zapewnia dobry stosunek wydajności do ceny i pozwala zmaksymalizować efektywność kosztową dyskowych
operacji we/wy. Elastyczność i liniowa skalowalność jego architektury sprzyjają niezawodności działania bazodanowych aplikacji
transakcyjnych, które często wymagają środowiska o wysokiej stałości parametrów.
Architektura tego systemu jest tak zaprojektowana, aby szybkość operacji zapisu
i odczytu sprostała nawet najbardziej wymagającym aplikacjom.
Inteligentna warstwa pamięci podręcznej wykorzystująca funkcję SSD Cache zwiększa wydajność poprzez umieszczanie najczęściej używanych bloków danych na szybkich dyskach SSD. Funkcja SSD Cache nie wymaga udziału użytkownika, ponieważ proces odbywa się automatycznie w czasie rzeczywistym. Użytkownik nie musi ustalać skomplikowanych zasad definiujących procesy przenoszenia danych pomiędzy warstwami. Funkcja SSD Cache przyspiesza dostęp do danych poprzez użycie szybkich dysków SSD w charakterze pamięci podręcznej, która w każdym systemie magazynującym może być rozbudowana do 5 TB.