Polityka Prywatności

Wprowadzenie:

Witam, Firma VARID Sp. z o.o. dba o Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych. Niniejsza polityka przetwarzania danych ma na celu zapewnienie jasnych informacji na temat tego, jakie dane osobowe zbieramy za pośrednictwem naszego formularza internetowego oraz w jaki sposób są one przetwarzane, przechowywane i chronione. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed przesłaniem jakichkolwiek danych przez nasz formularz.

 1. Administrator danych:
  Firma VARID sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem tego formularza. Wszelkie zapytania lub wnioski dotyczące przetwarzania danych należy kierować do VARID Sp. z o.o., Bracławska 6/6, 04-044 Warszawa lub na adres e-mail biuro@varid.pl.
 2. Cele przetwarzania danych:
  Głównym celem zbierania danych za pośrednictwem formularza jest zbadanie świadomości dotyczącej ochrony danych w firmach oraz zaproponowanie technologii i usług zwiększających bezpieczeństwo danych. Podając swoje dane, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu osiągnięcia określonych celów.
 3. Rodzaje danych osobowych:
  Przez formularz internetowy zbieramy następujące dane osobowe:
 • Imię i Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwa przedsiębiorstwa
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych:
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 • Twoja zgoda wyrażona dobrowolnie poprzez przesłanie formularza.
 1. Okres przechowywania danych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.
 1. Przekazywanie danych osobowych:
  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie osobom lub podmiotom, które są niezbędne do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane. Mogą to być, na przykład, pracownicy VARID obsługujący formularz, dostawcy usług związanych z hostingiem strony internetowej, czy też organy regulacyjne, jeśli wymaga tego prawo.
 1. Prawa użytkowników:
  Masz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • poprawiania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych (o ile nie stoi temu na przeszkodzie obowiązek przechowywania wynikający z przepisów prawa),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych do innego administratora danych (jeśli jest to technicznie możliwe i przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w ramach wykonania umowy).
 • Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z administratorem danych na Varid Sp. z o.o., Bracławska 6/6, 04-044 Warszawa lub na adres e-mail biuro@varid.pl.
 1. Bezpieczeństwo danych:
  Zabezpieczamy Twoje dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, utracie, uszkodzeniu lub ujawnieniu danych. Niemniej jednak należy pamiętać, że żadna metoda przesyłania danych przez internet i żadne środki elektronicznego przechowywania nie są w pełni bezpieczne.
 1. Zgoda na przetwarzanie danych:
  Korzystając z formularza internetowego i przesyłając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z niniejszą polityką przetwarzania danych.
 1. Zmiany w polityce przetwarzania danych:
  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce przetwarzania danych. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, a data ostatniej aktualizacji zostanie podana na samej górze dokumentu.

Podsumowanie:

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą polityką przetwarzania danych. Wierzymy, że dbając o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, umożliwiamy Ci korzystanie z formularza internetowego w pełni świadomie i bezpiecznie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące polityki, zachęcamy do kontaktu z nami.

 

Data ostatniej aktualizacji: 31-07-2023