Chmura prywatna

Dla organizacji ceniących sobie samodzielność i niskie koszty operacyjne proponujemy utworzenie chmury prywatnej.

Chmura prywatna to usługi obliczeniowe oferowane za pośrednictwem Internetu lub prywatnej sieci wewnętrznej wyłącznie wybranym użytkownikom i organizacjom, a nie ogółowi społeczeństwa. Nazywana również chmurą wewnętrzną lub korporacyjną, prywatna chmura obliczeniowa zapewnia firmom szereg korzyści chmury publicznej:

 • samoobsługę
 • skalowalność
 • elastyczność

Chmura prywatna posiada też dodatkowe zalety, jakich nie mają chmury publiczne. Posiadanie takiej struktury daje

 • dodatkową kontrolę wynikającą z tego, że infrastruktura obliczeniowa hostowana jest lokalnie. Dzięki temu operacje i prywatne dane nie są dostępne dla dostawców z firm 3-cich.
 • wyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności
  • dzięki wykorzystaniu firmowych systemów zabezpieczeń,
  • wszystkie aplikacje są hostowane wewnętrznie.

W ramach chmury prywatnej można dostarczać dwa typy usług:

 • infrastruktura jako usługa (IaaS),umożliwiająca firmie korzystanie z zasobów infrastruktury, takich jak obliczenia, sieć i przestrzeń dyskowa, jako usługi.
 • Drugi to platforma jako usługa (PaaS), który daje możliwość firmie dostarczanie wszystkiego, od prostych aplikacji opartych na chmurze, do zaawansowanych aplikacji przedsiębiorstwa.

Chmury prywatne można także integrować z chmurami publicznymi celem utworzenia chmury hybrydowej, co z kolei pozwala firmie na wykorzystać duży ruch w chmurze w celu zwolnienia większej ilości miejsca, i skalowanie usług obliczeniowych do chmury publicznej w przypadku zwiększenia wymagań obliczeniowych.