Proxmox

Pełne środowisko wirtualizacji aplikacji i systemów

Proxmox Server Solutions GmbH, firma założona w 2005 roku jako samofinansujący się startup działający w obszarze open source, poinformowała o wydaniu nowej dużej wersji platformy wirtualizacji – Proxmox Virtual Environment (VE) 5.0 – służącej do zarządzania kontenerami LXC i maszynami wirtualnymi KVM na tym samym hoście, pozwalającej na tworzenie wysoce wydajnych klastrów z poziomu webowego interfejsu administracyjnego.

Proxmox VE 5.0, oparto o Debian 9 Stretch w połączeniu ze specjalnie zmodernizowanym jądrem Linux 4.10. Nowe wydanie platformy wprowadza m.in. replikację pamięci masowej w trybie asynchronicznym wraz z w pełni zintegrowaną pamięcią masową definiowaną programowo opartą o Ceph RDB oraz prostszy import obrazów z innych hypervisorów, takich jak VMware ESXi czy Hyper-V za pomocą nowego narzędzia wiersza poleceń 'qm importdisk’. Wprowadzono również liczne usprawnienia do graficznego interfejsu użytkownika (GUI).

Proxmox VE dostępny jest na zasadach licencji GNU AGPL v3 z opcją płatnego wsparcia w cenie zaczynającej się od 69,90 EUR rocznie za CPU. Szczegółowe informacje na temat nowej wersji znajdują się stronie producenta.

Główne cechy:

 • Open Souce
  Proxmox VE jest oparty na dystrybucji Debian GNU/Linux. Kod źródłowy Proxmox VE jest dostępny na licencji GNU Affero General Public License, wersja 3 (GNU AGPL, v3). Oznacza to, że w dowolnym momencie jest możliwość podejrzenia kodu źródłowego Proxmox VE, a nawet dodać swoje zmiany do projektu.
 • Zarządzanie przez WEB-GUI
  Transparentne WEB-GUI Proxmox VE dostępne za pośrednictwem przeglądarki, umożliwia łatwe zarządzanie maszynami wirtualnymi, bez względu czy są to kontenery OpenVZ lub maszyny KVM. Dzięki konsoli zbudowanej w oparciu o HTML5, nie musisz się przejmować dodatkowymi wtyczkami, aby uzyskać dostęp do swoich maszyn wirtualnych.
 • Wyjątkowy klaster Proxmox VE
  Połącz wszystkie serwery z Proxmox VE w klaster zarządzany z jednego WEB-GUI. Dzięki wykorzystaniu Proxmox Cluster file system (pmxcfs), konfiguracja wirtualnych maszyn jest automatycznie replikowana na wszystkich serwerach fizycznych spiętych w klaster. Nie ma konieczności logowania na każdy serwer, w celu zmiany konfiguracji czy uruchomienia kolejnej wirtualnej maszyny.
 • Migracja LIVE wirtualnych maszyn
  Proxmox VE umożliwia migrację wirtualnych maszyn na inną fizyczną maszynę w trybie LIVE. Dzięki tej technologii, możliwe jest przeniesienie wirtualnej maszyny z jednego fizycznego serwera na inny, bez potrzeby jej stopowania. Zero przestojów – za to maksimum elastyczności w zarządzaniu wirtualnymi maszynami.
 • Wbudowany system backupu
  Niewiele środowisk do wirtualizacji może się pochwalić wbudowanym systemem do backupu wirtualnych maszyn – w jaki jest wyposażony Proxmox VE. Możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa całej maszyny wraz z jej konfiguracją – bez względu na przestrzeń, na której znajduje się wirtualny dysk oraz wykorzystywanej technologii wirtualizacji (KVM lub OpenVZ).
 • Proxmox VE klaster HA (High Availability)
  Dzięki uruchomieniu klastra w trybie HA, istnieje możliwość definiowania wirtualnych maszyn, które mają działać w tym trybie. W przypadku awarii jednej z fizycznych maszyn, Proxmox VE automatycznie uruchomi na drugiej maszynie fizycznej kontenery OpenVZ lub KVM – zdefiniowane jako maszyny HA.
 • Wirtualne sieci
  Proxmox VE wykorzystuje mostki sieciowe oraz VLAN do tworzenia wirtualnych sieci. Dodatkowo bez problemu można zdefiniować interfejsy łączone (bonding/aggregation). Dzieki zastosowaniu powyższych technologii, jest możliwe budowanie złożonych i funkcjonalnych sieci wirtualnych.
 • Własna autoryzacja
  Proxmox VE wspiera kilka źródeł autoryzacji, takich jak Microsoft AD, LDAP, Linux PAM albo wbudowany w Proxmox VE serwer autentyfikacji. Dodatkowo jest możliwość uruchomienia dwuetapowej autoryzacji dzięki Yubikey.
 • Komercyjne wspracie
  Proxmox VE umożliwia dokupienie płatnych subskrypcji na wsparcie techniczne. Kilka wariantów subskrypcji wsparcia umożliwia doposowanie do odpowiednich potrzeb klienta. Firma Black Rack jest oficjalnym dystrybutorem subskrypcji na terenie Polski.
 • Ponad 50 gotowych szablonów
  Dzięki wirtualizacji Proxmox VE, masz dostęp do gotowych szablonów wirtualnych maszyn, które możesz pobrać i uruchomić jako kontenery OpenVZ. Maszyny są już wstępnie zainstalowane oraz skonfigurowane.