System wspomagania produkcji

 1. Moduł wspomagający dział handlowy do sporządzania ofert umożliwiający wykonywanie kosztorysów, kalkulacji, ofert
 2. Na podstawie zaakceptowanych kosztorysów system automatycznie wysyła zamówienia do dostawców
 3. Planowanie dostaw materiałów, wysyłki towaru itp – wspomaganie logistyki.
 4. Bazując na harmonogramie dostaw, rezerw materiałowych i możliwości parku maszynowego system sporządza plan produkcji
 5. Moduły integracji z systemami finansowo-księgowymi
 6. Moduły wszechstronnego raportowania dla Zarządu i Działu Finansowego
 7. Moduł rozliczania pracowników umożliwiający definiowanie polanów premiowych, wypłat, obliczanie prowizji itp.
 8. Moduł generujący różnorodne dokumenty: protokoły, odbiory, zlecenia montażu, transportu, fakturowania
 9. Moduł dokumentacji powykonawczej – bazy zdjęć zrealizowanych projektów
 10. Moduł bazy wiedzy i dokumentów technicznych takij jak deklaracje techniczne, aprobat, itp.
 11. Moduł elektronicznego obiegu dokumentów, przypisawnie osób odpowiedzialnych, opisywanie faktur itp.
 12. Moduł współdzielonego kalendarza i planowania pracy
  • planowanie spotkań
  • planowanie realizacji zleceń
  • przypominanie o nadchodzących lub przekroczonych terminach
  • powiadomienia przez SMS, e-mail, www popup